Real time web analytics, Heat map tracking

Els van Tol

 

In 2003 kwam ik in de Dominicuskerk in Amsterdam in aanraking met het labyrint. Het hielp mij in die jaren met het helingsproces van seksueel misbruik in mijn jeugd.

Maar het labyrint bleef mij boeien. Ik vind het fascinerend om te ontdekken, dat het labyrint beweging geeft aan ideeën, blokkades, emoties, denkbeelden, etc. Het labyrint blijkt steeds weer een ijkpunt op mijn levenspad.

 

In 2014 kregen we als werkgroep labyrint-in-de-Dominicus een training van Selma Sevenhuysen om workshops te gaan geven rondom het labyrint. Sindsdien ben ik lid van deze werkgroep, waar ook Lies Salzmann (zie elders haar pagina op de website) deel van uit maakt, en verzorgen wij 2 of 3 keer per jaar een labyrintworkshop in de Dominicus in Amsterdam (www.dominicusamsterdam.nl) 20161128 175949

Adventslabyrint in de Dominicus

 

 

Inmiddels heb ik van gladde rivierkeien een hartlabyrint in mijn tuin aangelegd. Dit labyrint vergt een ruimte van ongeveer 5mx5m.

Hartlabyrint in mijn tuin in Ermelo.

 

 

In het voorjaar van 2017 heb ik een klassiek labyrint aangelegd bij een groenproject in Harderwijk. De voormalige gemeentewerf wordt ingericht tot, in samenwerking met de buurtbewoners, een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, burgerschap en talentontwikkeling. En daar past volgens het bestuur ook een labyrint in. 

Regelmatig zal ik daar workshops en/of informatiebijeenkomsten organiseren.

Klassiek labyrint in Harderwijk

 

 

In de afgelopen jaren volgde ik ook workshops vingerlabyrintlopen bij John Mustert.

In mijn natuurgeneeskundige praktijk ‘In Balans’ zet ik soms het labyrint in om dichter bij de kern te komen.

Schrijven in het zand

 

Schrijven in het zand
gebogen lijnen
tastende voeten
op zoek
naar het midden.
De gouden schijf
huwt met de zee
Wij huwen
de aarde met klank.

©SMR

gezel2.png